Krzyżówka C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : nauka o funkcjonowaniu przyrody
Poprawna : biologia

Początek : 11
Wskazówka : ... słoneczne - przetwarzają energię słońca
Poprawna : elektrownie

Początek : 22
Wskazówka : ekologiczny gaz
Poprawna : biogaz

Początek : 33
Wskazówka : kolor pojemników na odpady papierowe
Poprawna : niebieski

Początek : 44
Wskazówka : energia….- energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza
Poprawna : wiatru

Początek : 55
Wskazówka : w elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie enerii elektrycznej
Poprawna : ogniwo

Początek : 66
Wskazówka : odpady które powstają w gospodarstwach domowych
Poprawna : komunalne

Początek : 77
Wskazówka : ekologiczny nawóz
Poprawna : kompost

Początek : 88
Wskazówka : potocznie o odpadach
Poprawna : śmieci

Początek : 99
Wskazówka : … energii - dzieli się je na odnawialne i nieodnawialne
Poprawna : źródła

Pionowo