Konferencja podsumowująca realizację projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu

1

W dniu 18.12.2014 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie odbyła się konferencja podsumowująca realizację w Gminie Tarnogród projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród”. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) co prowadzi m.in. do zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, minimalizacja kosztów wytwarzania energii cieplnej oraz zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w procesie spalania tradycyjnych surowców energetycznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Program konferencji:

  • 9.30-9.40 Powitanie uczestników – Eugeniusz Stróż Burmistrz Tarnogrodu.

  • 9.40-10.00 Znaczenie i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Tomasz Rogala Zastępca Burmistrza Tarnogrodu.

  • 10.00 – 10.45 Prezentacja systemu IT oraz strony internetowej realizowanych w ramach projektu – Marek Mędrek E-Studio Software sp. j.

  • 10.45-11.00 Techniczne aspekty rozwiązań stosowanych w instalacjach solarnych na przykładzie realizacji z Gminy Tarnogród – Kazimiera Grosiak Inspektor Nadzoru, Tomasz Kusz Solver s+ka y o. o.

  • 11.00 – 11.20 Pytania i dyskusja. Omówienie zasad rozliczenia końcowego.

  • 11.20 – 11.30 Podsumowanie realizacji projektu, zakończenie konferencji – Tomasz Rogala Zastępca Burmistrza Tarnogrodu.

W konferencji uczestniczyli mieszkańcy gminy Tarnogród. Mieli oni możliwość bliższego zapoznania się z realizacją projektu, polegającego na montażu instalacji solarnych i modernizacji dwóch kotłowni (piece na biomasę) w gminie Tarnogród. Konferencja przybliżyła mieszkańcom tematykę odnawialnych źródeł energii, a w szczególności zastosowanie instalacji solarnych
w gospodarstwach domowych, które oprócz aspektu ekonomicznego mają pozytywne oddziaływanie na nasze środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.