Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

PICT7142

Dobiegła końca rzeczowa realizacja projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród”, która trwała od lutego do grudnia 2014 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji to 4 411 925,09 zł, z czego 3 409 158,77 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych).

W ramach projektu zamontowano instalacje solarne i kotły zasilane biomasą, zarówno w domach prywatnych mieszkańców jak i w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Przedsięwzięcie obejmowało montaż 474 instalacji solarnych (składających się z 2, 3 lub 4 paneli – w zależności od liczby domowników) służących do ogrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkańców gminy Tarnogród w miejscowościach: Luchów Dolny, Luchów Górny, Różaniec Drugi, Różaniec Pierwszy, Wola Różaniecka, Tarnogród. Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zostały również zamontowane na 10 obiektach użyteczności publicznej, tj.:

  • Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim

  • Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie

  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie

  • Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym

  • Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej

  • Szkoła Podstawowa w Luchowie Górnym

  • Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

  • Klub Rolnika w Luchowie Dolnym

  • Parafia Rz.-Kat. w Luchowie Górnym

  • Parafia Rz.-Kat. w Tarnogrodzie

W Klubie Rolnika w Luchowie Dolnym oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Różanieckiej zostały zmodernizowane kotłownie – obecnie wykorzystują one ekologiczne, odnawialne źródło energii – biomasę.

W ramach projektu powstała również strona internetowa promująca odnawialne źródła energii (www.tarnogrod.oze.eurzad.eu). Jest to portal promocyjno-informacyjny, na którym udostępniane są artykuły ekspertów w dziedzinie OZE, gry edukacyjne, materiały multimedialne. Na stronie został umieszczony kalkulator emisji dwutlenku węgla obliczający ilość emitowanego CO2 do atmosfery oraz kalkulator kosztów energii elektrycznej w związku z wykonywaniem regularnych czynności domowych. Pod adresem www.tarnogrod.gis.eurzad.eu znajduje się portal związany z instalacjami solarnymi, który wizualizuje rezultaty działania instalacji (ilość wytworzonej energii) oraz ilustruje, ile innych paliw byłoby zużyte do wytworzenia analogicznej ilości energii. Znajduje się tu także mapa pokazująca umiejscowienie instalacji na terenie gminy Tarnogród.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. Zmniejszyła się ilość gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilość odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych. Dzięki projektowi, użytkownicy zamontowanych kolektorów słonecznych zmniejszą swoje roczne koszty wytwarzania energii cieplnej we własnych domostwach.

 

Poniżej przykłady instalacji solarnych wykonanych w ramach realizacji projektu: