ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TARNOGRÓD

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ue-home

Puzzle

Gra „Interaktywne Puzzle” polega na układaniu zdjęć poprzez dopasowywanie do siebie fragmentów obrazka wybranego spośród dostępnych w galerii zdjęć.

Quiz/Ankieta

Gra oparta jest na pytaniach dotyczących obszaru ekologii i odnawialnych źródeł energii. Po  przejściu wszystkich etapów istnieje możliwość zobaczenia osiągniętego rezultatu.

Krzyżówki

Gra polega na odgadnięciu haseł dotyczących odnawialnych źródeł energii na podstawie wskazówek. Krzyżówki występują w dwóch wariantach: klasycznym i panoramicznym.

Ukryte słowa

Gra polega na wyszukiwaniu ukrytych słów z obszaru ekologii w rozsypance literowej (kolumnach i wierszach) na planszy.

odnawialne zrodla energii

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  • Odnawialne źródła energii są dostępne na całym świecie i stale się regenerują. Są one tanimi źródłami energii w przeciwieństwie do coraz droższych i trudniej dostępnych paliw stałych.
  • Energia pochodząca z odnawialnych źródeł może być uzyskiwana na dowolnym terenie, dlatego nie wymaga budowy linii przesyłowych i redukuje straty związane z dystrybucją energii.
  • Co istotne, odnawialne źródła energii znajdują się na całym obszarze kraju, co niweluje problem importu paliw i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.

 

 

W ZGODZIE Z NATURĄ

  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).
  • Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych.
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przekłada się jednocześnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych regionu.

 

element